Http code 204

http code 204[wpsed_abuse_link]

Разработчики HTTP отмечают, что многие клиенты при перенаправлениях с кодами 301 и 302 ошибочно применяют метод GET ко второму ресурсу, несмотря на то, что к первому запрос был с иным методом (чаще всего PUT)[16]. Адрес, по которому клиенту следует произвести запрос, сервер указывает в заголовке Location. Цей клас кодів стану вказує попередню відповідь, що складається лише з статусного рядку і опціональних хедерів, і закінчується пустим рядком. При работе через протокол версии 1. Перша цифра вказує на клас стану. По последним стандартам клиент может производить перенаправление без запроса пользователя только если второй ресурс будет запрашиваться методом GET или HEAD[6]. Также упоминается пояснительная фраза «Reply With»[1] в спецификации по WebDAV в Microsoft Developer Network, введённый Microsoft и 509 Bandwidth Limit Exceeded, введённый в cPanel. Код состояния HTTP (англ. Цей вид кодів вказує, що клієнт має виконати додаткові дії для завершення виконання запиту. Підтримує Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Microsoft IIS іноді використовує додаткові десяткові субкоди, які містять додаткову інформацію. Нижченаведений список кодів стану HTTP містить коди відповідно інтернет стандартів IETF, а також і інші IETF RFCs, інші специфікації і деякі інші широковживані коди.

Responsive circles with CSS3 - td204[wpsed_abuse_link]

При всех перенаправлениях, если метод запроса был не HEAD, то в тело ответа следует включить http code 204 короткое гипертекстовое сообщение с целевым адресом, чтобы в случае ошибки пользователь смог сам произвести переход. Зі свого боку, клієнтський браузер повинен повідомляти про будь-яку помилку користувача. Введення нових кодів повинно відбуватись тільки після узгодження з IETF. За винятком відповіді на запит HEAD, сервер повинен включити у http code 204 відповідь пояснення щодо помилкової ситуації, і чи є ця помилка тимчасовою або постійною. Перша цифра статус коду вказує на один з п’яти типів відповідей. Он представляет собой целое число из трёх десятичных цифр. Код стану HTTP (англ. По коду відповіді клієнт дізнається про результати його запиту і визначає, що йому робити далі. В остальных случаях следующий запрос производить с исходным методом. Так, наприклад, перенаправлення даних форми за допомогою методу POST на інший ресурс, відбувається автоматично без помилок. Первая цифра указывает на класс состояния. При этом допускается использование фрагментов в целевом URI. За кодом ответа обычно следует отделённая пробелом поясняющая фраза на английском языке, которая разъясняет человеку причину именно http code 204 такого ответа. Введение новых кодов должно производиться только после согласования с IETF. За кодом відповіді зазвичай йде відділена пробілом пояснювальна фраза на англійській мові, яка пояснює людині причину саме такої відповіді. http code 204 Сервер повинен вислати інформацію, що містить пояснення помилкової ситуації, і вказати, чи є це тимчасовим або постійним, за винятком коли він отримував запит в типу HEAD. Клієнт може виконати конкретні дії без взаємодії з користувачем, у випадках коли метод, що використовується в другому запиті є GET або HEAD. Сами сообщения от сервера содержат только стартовую строку ответа и, если требуется, несколько специфичных для ответа полей заголовка. При этом в ответах от сервера данный подкод не размещается — он нужен администратору сервера, чтобы тот мог более точно определять источники проблем. Клієнтський браузер повинен повідомляти про ці помилки користувачу. Из данного класса пять кодов 301, 302, 303, 305 и 307 относятся непосредственно к перенаправлениям.

Также прочитайте про:   Joomla hostinger

В этот класс выделены коды, информирующие о процессе передачи. Набор кодов состояния является стандартом, и они описаны в соответствующих документах RFC. Клиент узнаёт по коду ответа о результатах его запроса и определяет, какие действия ему предпринимать дальше. http code 204 Тем не менее, известно о двух http code 204 используемых кодах, не упомянутых в RFC: 449 Retry With. Клас статус кодів 4xx призначений для випадків, в яких клієнт робить невірні запити. При цьому у відповідях від сервера даний підкод не розміщується — він потрібен адміністратору сервера, щоб той міг більш точно визначити джерело проблеми. Тим не менш, відомо про два використовуваних кода, не згаданих у RFC: 449 Retry With. Прокси-сервера подобные сообщения должны отправлять дальше от http code 204 сервера к клиенту. Він являє собою ціле число з трьох арабських цифр. Коды этого класса сообщают клиенту, что для успешного выполнения операции необходимо сделать другой запрос, как правило, по другому URI. Статус коди, що починаються з цифри «5» відносяться до випадків, в яких сервер ідентифікує, що сталася помилка або він по якійсь причині не в змозі виконати запит.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *