Mysql

mysql[wpsed_abuse_link]

У результаті був вироблений новий SQL-інтерфейс, але API-інтерфейс залишився в спадок від mSQL. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации. Таким образом, в случае использования динамического формата строки (ROW_FORMAT=DYNAMIC), одна таблица может вместить максимум 409 столбцов типа blob или text. Одним из основных нововведений версии 6. Это может расходиться с планами разработчиков, не желающих открывать исходные тексты своих программ. Наприклад, повернута практика поставки власницьких розширених функцій в Enterprise-версії MySQL, спостерігається приховування інформації про вразливості, зі складу виключений тестовий набір, закритий доступ до більшої частини системи відстеження помилок та припинено публікація згрупованого логу змін, що дозволяє судити про прив’язку патчів до конкретних змін. Однако по условиям GPL, если какая-либо программа использует библиотеки (или включает в себя другой GPL-код) MySQL, то она тоже должна распространяться по лицензии GPL. Откуда происходит название «MySQL» — доподлинно неизвестно. До того ж, MySQL часто критикують за те, що ця СКБД має розходження зі стандартом SQL щодо трактування NULL значень і значення за замовчуванням. Продукт распространяется как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. Например, в NTFS этот размер теоретически может быть до 32 эксабайт.

maxresdefault.jpg[wpsed_abuse_link]

Для таких випадків передбачена комерційна ліцензія компанії Oracle, яка також забезпечує якісну сервісну підтримку. Звідки походить назва «MySQL» — достеменно не відомо. Сирцеві коди сервера компілюються на багатьох платформах. При необходимости таких операций приходится переходить на однобайтовые кодировки, например русскую Win-1251 или KOI-8. В общем случае тип MyISAM ограничен предельным размером файла в файловой системе операционной системы. Переменная character_set_client устанавливает кодировку данных, отправляемых от клиента, переменная character_set_results устанавливает кодировку данных, отправляемых клиенту, переменная character_set_connection устанавливает кодировку, в которую преобразуется информация, пришедшая от клиента, перед выполнением запроса на сервере. Разработчики дают два варианта: либо потому, что практически все наработки компании начинались с префикса My, либо в честь девочки по имени My, дочери Майкла Монти Видениуса, одного из разработчиков системы[7][8]. Розробники дають два варіанти: або тому, що практично всі напрацювання компанії починалися з префікса My, або на честь дівчинки на ім’я My, дочки Майкла Монті Віденіуса, одного з розробників системи[3]. Для свободного программного обеспечения Oracle предоставляет отдельное исключение из правил, явным образом разрешающее использование и распространение MySQL вместе с ПО, распространяемым под лицензией из определённого Oracle списка. Проте це може розходитися з планами розробників, які не бажають відкривати сирцеві тексти своїх програм. Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Денвер, XAMPP, VertrigoServ. Однако позже информация о MySQL 6. Незалежними групами, в тому числі навколо колишніх розробників MySQL, були створені відгалуження (форки) проекту, серед яких. Размер последнего может достигать 64 терабайт. Найповніше можливості сервера виявляються в UNIX-системах, де є підтримка багатопоточності, що підвищує продуктивність системи в цілому. Ця система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам. Существует также порт MySQL к OpenVMS. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування. Первоначально было принято решение о создании версии 5. Если раньше СУБД MySQL обвиняли в недостаточной поддержке стандарта SQL, то с появлением пятой версии этой популярной базы данных появилась практически полная поддержка стандарта SQL. В случае InnoDB одна таблица может храниться в нескольких файлах, представляющих единое табличное пространство.

Также прочитайте про:   Mysql хостинг баз данных

За час розвитку під орудою Oracle дедалі більше відокремлює MySQL від спільноти і робить процес розробки все менш прозорим. Але за умовами GPL, якщо якась програма використовує бібліотеки MySQL, то вона теж повинна розповсюджуватися за ліцензією GPL. Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. В результате был выработан новый SQL-интерфейс, но API-интерфейс остался в наследство от mSQL. Якщо ранішу СКБД MySQL звинувачували у недостатній підтримці стандарту SQL, то із появою п’ятої версії цієї популярної бази даних з’явилась практично повна підтримка стандарту SQL. Продаж MySQL Sun Microsystems у 2008 і наступне поглинання Sun з боку Oracle було несхвально сприйнято спільнотою вільного програмного забезпечення.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *