Php m

Реєстр розсекречених архівних php m фондів України : міжархів. Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці php m під час роботи з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. Клуб «Планета», Дослідна фундація ім. Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики: Матеріали до бібліографії / Держкомархів України. Програма Всеукраїнської наукової конференції «П’ятнадцяті джерелознавчі php m читання, присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки»», 04 листопада 2014 р. Програма Наукових читань, присвячених 75-річчю від дня народження Бориса Васильовича Іваненка (1933–2008), 20 жовт. Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. Просвітитель : видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; Держкомархів України, УДНДІАСД, Іст. Національна архівна спадщина : проблеми збереження = National archival heritage : problems of preservation : міжнар. Журнал предполагает освещать проблемы социально-экономического развития России, включая вопросы макро- и микроэкономики, товарных и финансовых рынков, отраслевого и регионального развития и федерализма, мировой экономики и международных экономических отношений, занятости. Українська дипломатія: перші кроки на міжнародній арені: Каталог виставки архівних документів та раритетних видань / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДАВО України, Міністерство закордонних справ України, Ген.

Покажчик) / Держкомархів України, php m Укр. Національний архівний фонд України: Засоби інтелектуального доступу до php m документів: Корот. Архівна україніка в Канаді : історіографія, типологія, зміст / Ірина Матяш ; Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. Ун-т імя акадэміка І. Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа)», 11–12 жовт. Нормативи чисельності основного персоналу державних архівів / Держкомархів України. Журнал рассчитан на широкий круг вузовской php m общественности (преподаватели, аспиранты и докторанты) в России и СНГ, а также практических работников государственных учреждений и предпринимательских структур. Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст. Паказальнік / Гомельскі дзярж. Методика і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам’яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання / ГАУ при КМ України. П’ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки: матеріали Всеукр. Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду : СОУ 01. Археографії та php m джерелознавства ім. Електронний документ та електронний документообіг: Матеріали до бібліографії / Держкомархів України. Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до php m складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; укл. Переліки документів у діловодстві : історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки : автореф. Часопис «Квартальник історичний» і розвиток польської історіографії останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ століття : автореф. Методичні рекомендації з підготовки списків видів державних підприємств, установ, організацій, що є і не є джерелами формування НАФ. Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України : інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність : метод. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92. Архіви – наука – суспільство : шляхи взаємодії : матеріали Всеукр.

Также прочитайте про:   Недорогие vps

Методичні рекомендації щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку php m та зберігання унікальних документальних пам’яток Національного архівного фонду України / ГАУ при КМ України. Поховання німецьких військовополонених часів Другої Світової війни на території України: Зб. Навукова-даследчы ін-т архіўнай справы і дакументазнаўства, Бранскі дзярж. Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : [програма] / Київ. Джерелознавчі дисципліни / Держкомархів php m України. Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (1941–1943 рр. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. Б-ка України, php m Спілка архівістів України. Примірна інструкція з діловодства в центральних архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя / ГАУ України. Наукове опрацювання нормативно-методичних розробок державних архівних установ України за 2010–2012 рр. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / ГАУ при КМ України.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *